Mi köze a gyufának a kreatív íráshoz…

 

Amikor írsz, akkor jársz el az olvasó számára is meggyőzően, ha alkotsz.
Létrehozol valamit.  S amikor kész, akkor az van.  Van.

A szavak alkotóelemek. A mondatok is. A bekezdések is. Nem egy gondolat vagy üzenet közvetlen hordozói. Nem közvetlen megtestesítői. Az elemek – eredeti – kombinációja az alkotás. Vagyis a cél.

Írok ide egy metaforikus példát.

Amikor írsz:

 1. Előveszel egy kartont, és egy kis fiókos, cca. 5 cm x 3cm-es dobozzá hajtogatod.
  Ha regényt írsz. Ha novellát, akkor előveszed a dobozt.
 2. Aztán megfaragsz több tucat kis bükkfa ágacskát, cca. 2 mm x 45 mm-esre.
  Aztán a fadarabkák egyik végét mangán-oxid, antimon szulfát, üvegporos, parafinos elegybe mártogatod.
  Ha regényt írsz. Ha novellát, előveszed a mártogatott fadarabkákat.
 3. Aztán vörösfoszforos réteggel vonod be a dobozka két oldalsó felületét.
 4. A fadarabkákat pedig a dobozba helyezed.
 5. Közreadod, elérhetővé teszed.

És kész.

Mi történt?

Csupa, elvileg mindenki által ismert elemből egy új, minőségében is új és ismeretlen kombinációt alkottál.

Vegyük sorra.
Kartonlemez. A valóságban már létező és ismert elem? Igen.
Bükkfaszálak. A valóságban már létező és ismert elemek? Igen.
Mangán-oxid, antimon szulfát, üvegpor, parafin? Igen.
Vörösfoszfor? Igen.

És amíg ezt nem alkotta meg, kombinálta egy új és más minőséggé Irinyi József*, addig létezett?
Nem. Pedig minden eleme ismert volt és rendelkezésére állt bárkinek…

Na, így írj és alkoss novellát vagy regényt is.

…vagy ahogy Ottlik Géza fogalmazott: ”A regény magát a nyelvet nem közvetlen közlésre használja, hanem építőanyagként, ábrázolásra, a maga kézzelfogható valóságában, szőröstül-bőröstül… kijátszva a nyelv szemantikai pontatlanságát és a valóságértelmezés tarthatatlan elnagyoltságát, sőt hamisságát…”

* Most a kémikusok és gyufatörténészek ne kezdjenek korrigálni, hogy az első biztonsági gyufát mely más elemekből állították elő…

 

⇒ Népszerű kurzusok  ♦ Kreatív írás  ♦  Regényírás  ♦  Magazin-újságírás