A történet szerkezete: csúcspont, tetőpont

A történet csúcspontján a főszereplő végül egy olyan konfliktussal, problémával szembesül, amelynek leküzdése megváltoztatja az életét.

A Zaklatás című filmben: Tom rájön, hogy a gyártási hibát Meredith követte el Malajziában, de arra is, hogy Meredith a hibát Tom nyakába akarja varrni. Ráadásul meg kell küzdenie a zaklatás vádjával is.

A szembesülés történhet *gondolati síkon (a karakter agyában végül összeáll a kép a korábban megismert jelek és információk birtokában, és ez cselekvésre készteti) valamint kötődhet valamely *külső, fizikai-emberi akadályhoz (amelynek legyőzése rendkívüli kitartást igényel).

A lényeg azonos: a főszereplőnek valamely külső és belső kihívással – válsággal – kell megküzdenie. Elkerülhetetlenül…

A belső felismerés és a külső akadály *együttesen alakítják a főszereplő személyiségét és irányítják a cselekedeteit – mindeközben átalakul a főszereplő élete is.

*A kihívás, a konfliktus felismerése a főszereplő dolga.

És ez nagyon fontos feltétel. A főszereplőt sokan segíthetik, lehetnek akár mentorai is, de a konfliktust magamagának kell felismernie. Neki, magának, egyedül kell szembesülnie, rájönnie.

A Zaklatás című filmben: Miközben Tom védekező pozícióban küzd a zaklatás vádja ellen, sőt, már e tekintetben nyerésre áll – közben rájön, hogy csapdába csalták, és a fúziós gyűlésen akarják leleplezni a gyártási hibát, Tomot pedig így, hozzá nem értés miatt kirúghatják… Ki kell derítenie és be kell bizonyítania: Meredtih az oka a Malajziai súlyos gyártási hibának. (Bár van egy titokzatos, emailes mentora is, aki terelgeti, ám nem avatkozik közbe, nem dönt, és nem fogalmaz meg helyette semmit.)

Nem lehet véletlen a felismerés, nem kaphat a figyelmét a problémára irányító, külső útmutatást se. A főszereplő, *ha nem belső indíttatásból akarja megoldani a konfliktust, ha nem érzi a magáénak, ha nem veszélyezteti valamely fokon az életét, életkörülményeit, akkor nem lesz hiteles a kihívással való küzdelme sem.

A történet kimenetelét meghatározó döntéseket a főszereplőnek kell meghozna, egyedül, a döntéseknek belső döntéseknek kell lenniük,  a *főszereplőből kell fakadniuk.

Persze közrejátszhatnak *külső kényszerítő körülmények. A főszereplő akár meg is futamodhatna – de nem teszi, mert belső indíttatása is van arra, hogy a konfliktust felszámolja, megoldja.

Minden történet *paradoxona:

az olvasó meg akarja jósolni azt, hogy a történet miként fog véget érni, ám ha minden úgy történik, ahogy gondolta, akkor a végén csalódott lesz. A történet befejezése, lezárása akkor hatásos igazán, ha a végkifejlet *elkerülhetetlen ugyan, de ugyanakkor *váratlan is.

A Zaklatás című filmben:

Tom tisztázza magát, leleplezi Meredith-et.
A fúzió létrejön. Tomot rehabilitálják.
De nem Tom lesz a részlegvezető. Hanem Stephanie.
Az a Stephanie, aki tudott a gyártási hibáról, és aki a háttérből és névtelenül segített Tomnak tisztáznia magát.  És aki talán azt is tudta, ha Tom leleplezi Meredith-et, akkor ő maga léphet a helyébe…

 

Következő: megoldás, befejezés

Ha részt kívánsz venni a regényírás – prózaírás kurzuson, itt jelezheted szándékodat, és itt regisztrálhatsz előzetesen. A jelentkezést követően megírjuk a további teendőket és részleteket.

⇒ Itt jelentkezhetsz